Zygmunt Zaradkiewicz

6th International Olive Cartoon Contest, 

Kyrenia / Girne 2017, Cyprus

Winners of the 6th International Olive Cartoon Contest with statuettes in the top row: Doru Axinte (RO), Toso Borkovic (SR), Saeed Sagedhi (IR), 

Mikhail Zlatkovsky (RU), Amir Beigzadeh Nonakaran

& Narges Tavan Majidi (IR). Bottom from the right: 

Vladimir Kazanevsky (UA) and Zygmunt Zaradkiewicz

11th International Zagreb Car Cartoon Exhibit 2017 „Car is on vacation”

Winner of the First Prize

Jury of the 37th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest, Istanbul 2017

Ibrahim Tuncay (TR), Wladimir Semerenko (RU), Metin Peker (TR), Sevket Yalaz (TR), Zygmunt Zaradkiewicz (PL)

Wiktor Kudin (UA),  Erdogan Basol (TR), Constantin Pavel (RO)

Aydin Dogan Uluslararasi ~ International Cartoon Competition, Istanbul 2016

Evzen David

Award winning Cartoonists: 

Felipe Galindo Gomez - USA

Cau Gomes - Brasil

Marco De Angelis - Italy   

Nahid Zamani - Iran

Kursat Zaman - Turkey

Emrah Arikan - Turkey 

Zygmunt Zaradkiewicz - Poland

Rodrigo Machado da Rosa - Brasil 

Hicabi Demirci - Turkey 

Dogan Arslan - Turkey

Raimondo Sousa - Brasil  

Arif Sutristanto - Indonesia 

Jugoslav Vlahovic - Serbia

European Cartoon Center, Kruishoutem, Belgia 2016

Individual exhibition by Carlos Brito (France) 

& Zygmunt Zaradkiewicz (Poland)

Carlos Brito (France) 

& Zygmunt Zaradkiewicz (Poland)

10 April > 19 June 2016

You can visit the exhibition in ECC from 10 April till 19 June 2016, 

every Sunday from 10 to 12 am and from 2 to 5 pm. 

Groups of 10 persons or more are welcome on other day by appointment.


Opening ceremony Saturday 9 April

Rogaty Ołówek


W 2012 roku zorganizowałem 

pierwszy w Europie, a może i na świecie, 

konkurs na najlepszy rysunek satyryczny 

miesiąca i najlepszy rysunek satyryczny roku. Laureat konkursu „Rysunek Roku”, 

oprócz nagrody finansowej

otrzymywał dyplom i srebrną odznakę 

nazwaną Rogaty Ołówek. 


Projekt odznaki: 

Joanna i Zygmunt Zaradkiewicz

Horned Pencil


In 2012, I organized the first in Europe, 

and maybe  in the world, competition 

for the best cartoon of the month 

and the best cartoon of the year. 

Winner of the „Cartoon of the Year" competition, 

in addition to the cash prize he received 

a diploma and a silver badge 

called the Horned Pencil. 


Design of the badge: 

Joanna and Zygmunt Zaradkiewicz

2012

2013

Leksykon polskich 

artystów karykatury

Leksykon polskich 

artystów karykatury


Wydany z okazji 

35. rocznicy powstania 

Muzeum Karykatury 

w Warszawie


Redaktor Naczelny: 

Zygmunt Zaradkiewicz

Lexicon of Polish 

caricature artists


Released on the occasion 

of the 35th anniversary

the creation of the Museum 

of Caricature in Warsaw


Editor-in-Chief: 

Zygmunt Zaradkiewicz

WILLIAM HOGARTH

DANIEL CHODOWIECKI

JAN PIOTR NORBLIN

HONORÉ DAUMIER

JULIUSZ KOSSAK

FRANCISZEK KOSTRZEWSKI

JAN MATEJKO

LEON WYCZÓŁKOWSKI

JACEK MALCZEWSKI

WITOLD WOJTKIEWICZ

KAZIMIERZ SICHULSKI

MAJA BEREZOWSKA

ZDZISŁAW CZERMAŃSKI

ERYK LIPIŃSKI

HENRYK TOMASZEWSKI

ZBIGNIEW LENGREN

SZYMON KOBYLIŃSKI

JERZY FLISAK

SŁAWOMIR MROŻEK

JULIUSZ PUCHALSKI

ZBIGNIEW ZIOMECKI

BOHDAN BUTENKO

JANUSZ STANNY

ANDRZEJ CZECZOT

MARIAN MATOCHA

JACEK FEDOROWICZ

JERZY DUDA-GRACZ

JULIAN BOHDANOWICZ

RAFAŁ OLBIŃSKI

ANTONI CHODOROWSKI

ANDRZEJ KRAUZE

ANDRZEJ MLECZKO

LECH FRĄCKOWIAK

LEX DREWINSKI

JANUSZ KAPUSTA

ZYGMUNT ZARADKIEWICZ

ZBIGNIEW WOŹNIAK

ZYGMUNT JANUSZEWSKI

JERZY FEDRO

KRZYSZTOF GRZONDZIEL

MAREK RACZKOWSKI

JACEK FRĄCKIEWICZ

MIROSŁAW GRYŃ

JACEK LANCKOROŃSKI

MARCIN BONDAROWICZ

2014

Zygmunt Zaradkiewicz

Magia humoru

Od Hogharta do …


Grafiki i rysunki z kolekcji Muzeum Karykatury 

im. Eryka Lipińskiego 

w Warszawie

Zygmunt Zaradkiewicz

The magic of  humour

From  Hoghart to …


 Prints and drawings 

from the collection 

of the Museum of Caricature in Warsaw

Magia humoru      

Od Hogharta do…

Grand Prize   -  PortoCartoon World Festival 2011, Porto, Portugal

Jury of the XV Antiwar Cartoon Salon International Contest

Kragujevac’09, Serbia

Spiro Radulovic, Tosho Borkovic, Miodrag Stojlovic, Zygmunt Zaradkiewicz, Yugoslav Vlahovic

2011

GRAND PRIZE 

Zygmunt Zaradkiewicz


Na fotografiach: Luis Humberto Marcos, David Vela, Aidan Bremner, Fernando Saraiva, Xaquín Marín Formoso, Georges Wolinski,
Carlos Marques, Isabel Gonçalves

& Joanna Zaradkiewicz

be continued…