About me

Zygmunt Zaradkiewicz

Director of the Museum of Caricature and Cartoon Art in Warsaw (2011-2014).

Zygmunt Zaradkiewicz „Narracja rysowana z dystansem i bez”, indywidualna wystawa w Muzeum Karykatury w Warszawie, 2012 rok

Education: 

Faculty of Graphic Arts, Academy of Fine Arts, Warsaw. 

Diploma with distinction (1976). 


Works and activity: 

book illustrations, cartoons, prints, posters, paintings and stage sets. 

Debuts in the magazines „Polska” and „Szpilki” in 1972. 

Publications in periodicals and the Polish press, e.g.: „itd”, „Karuzela”, “Kobieta i Życie”, „Radar”, „Razem”, “Rzeczpospolita”, „Sukces” (artdirector), „Szpilki”, „Sztandar Młodych”, „Życie Warszawy”, as well as abroad: „Pardon” and „Slapstick” (Germany). 

Collaboration with publishers: Bertelsmann, Czytelnik, Iskry, KAW, MAW,
MON, Murator (art director - 1996-1998), Nasza Księgarnia. 

Author of posters for films and various events, set and costume designs 

for the Adekwatny Theatre in Warsaw. He has served on the juries of national and international cartoon competitions. 

Initiator and organiser of international cartoon competitions: „The Ball Is In Play”, 

„The Great and the Little Warsaw”, as well as the national competitions 

for the “Cartoon of the Month” and “Cartoon of the Year”. 


Works in collections: 

Museum of Cartoon Art and Caricature, Warsaw; Museu Nacional da Imprensa, Porto, 

Portugal; ECC Kruishoutem, Belgium; museum & private collections in Poland and abroad.

Personal exhibitions: 

Praski Dom Kultury, Warszawa, 2006;
Galeria „Krzywe Zwierciadło” Zamek Kożuchów 2007; 

Porto 2010, Portugalia;
Muzeum Karykatury w Warszawie, 2012; 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Zielona Góra 2012,
House of Humour & Satire, Gabrowo 2014 Bułgaria; 

Skulski Gallery, Clark 2015, USA;
European Cartoon Centre, Kruishoutem 2016, Belgium; 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Pułtusk 2022;

Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb 2022, Hrvatsko

Zygmunt Zaradkiewicz w podróży sentymentalnej do rodzinnego Pułtuska, Zamek Polonii 2022

Wykształcenie: 

Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa. 

Dyplom z wyróżnieniem (1976). 


Twórczość i działalność: 

ilustracja książkowa, rysunek satyryczny, grafika, plakat, 

malarstwo i scenografia. Debiutował w czasopismach „Polska” i „Szpilki” w 1972 r. 

Publikacje w czasopismach, m.in.: „itd”, „Karuzela”,„Kobieta i Życie”, „Radar”, 

„Razem”, „Rzeczpospolita”, „Sukces” (kierownik artystyczny (1998-2000), „Szpilki”, 

„Sztandar Młodych”, „Życie Warszawy”, „Pardon” i „Slapstick” (Niemcy). 

Współpraca z wydawnictwami: Bertelsmann, Czytelnik, Iskry, KAW, MAW, MON, 

Murator (szef artystyczny - 1996-1998), Nasza Księgarnia. 

Autor plakatów filmowych i okolicznościowych, oraz (z żoną Joanną Zaradkiewicz) 

scenografii i kostiumów dla Teatru Adekwatnego w Warszawie. Juror w krajowych i międzynarodowych konkursach rysunku satyrycznego. 

Pomysłodawca i organizator międzynarodowych konkursów na rysunek: „Piłka w Grze”, 

„Warszawa i Warszawka” oraz krajowego konkursu „Rysunek miesiaca - Rysunek roku”. 

Od lipca 2011 do sierpnia 2014 - dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie. 


Prace w zbiorach: 

Muzeum Karykatury w Warszawie; Museu Nacional da Imprensa, Portugalia;

ECC Kruishoutem, Belgia; kolekcje muzealne i prywatne w Polsce i na świecie.